బంగారుతల్లి కబుర్లు

జూన్ 30, 2010

ముత్తాతగాలింత్లో నిజ్జం ఆంఆం

Filed under: కుటుంబం — బంగారుతల్లి @ 2:13 సా.

పెద్దదాన్నయ్యానుగా .. అందుకే ఈ స్టైల్

పెద్దదాన్నయ్యానుగా .. అందుకే ఈ స్టైల్

వచ్చే సోమవాలం నేను నిజ్జం ఆంఆం తింతున్నానుకదా.  అంతే, ఇప్పతివలకూ లాగిపిండి, అలతిపళ్ళు, బత్తాయిలూ తింతూనే ఉన్నా, అన్నం, పప్పూ, కూలా ఇంకా తినత్లేదన్నమాత.  పెద్దాళ్ళంతా అవే తింతాలుకదా.  అంతే అవి తింతే పెద్దయ్యిపోయినత్తే.  అందుకే నేను పెద్దయ్యిపోయాను అని అలిచి చెప్పినా ఎవలూ వినిపించుకోలేదా.  మలి ఇప్పుడు ఎవలో పంతులుగాలు చెప్పాలని, వచ్చే సోమవాలం నాకు నిజ్జం ఆంఆం పెడ్దామని నాన్నాలు అన్నాలు.  నా మాత విన్లేదని కుంచెం ఖోపమొచ్చిందనుకో.  కానీ, చివలికి వాళ్ళకి నా గులించి తెలిసిపోయిందని ఆనందపడ్డాలే.

ఇవాళ నాకో కొత్తపేలు తెలిసింది.  ముత్తాతగాలుత.  అంతే అమ్మావాళ్ళ తాతగాలుత.  అబ్బో.  చాలా పెద్దాయనత.  అంతే నాకన్నా లెండో, ప్పదో యేళ్ళు పెద్దన్నమాత.  నాన్నాలికన్నా కూడా పెద్దే.  ఆయన బెజవాడలో ఉన్నాలుత.  బెజవాడంతే తెలుసుగా.  అమ్మావాళ్ళ ఊలు.  నేనేమో బెంగుళూలులో పుత్తేసాను కదా.  అందుకే నా బాలసాల ఇక్కడే చేసాలు.  అప్పులు అమ్మమ్మ “అయితే అన్నప్లాసన బెజవాడలో చేద్దామే” అంది కదా.  ఈ పెద్దాళ్ళు ఒక్కో మాతకీ ప్పది రకాలుగా చెప్తే, మాలాంతి చిన్నపిల్లలకెలా తెలుస్తుంది?  ఆంఆం అనొచ్చుగా.  మళ్ళీదానికో కొత్త పేలు.  అన్నప్లాసన అని.  చూడండి.  ఎంత ఖష్తంగా ఉందో పలకడానికి.

ఇస్కాన్ క్లిష్ణుడూ, నేనూను

ఇస్కాన్ క్లిష్ణుడూ, నేనూను

సలేలే.  ఏం చెప్తున్నాను.  ఆ.  అల్లా నాకు ఆంఆం బెజవాడలో ముత్తాతగాలిదగ్గల జలిపించాలని అనుకుంతున్నాలు.  మలి నీకు ఓకేనా, బంగాలుతల్లీ అని నాన్నగాలు అడిగినప్పుడు కుంచెం సిగ్గేసిందనుకో.  బాగా నవ్వేసి ఓకే అని చెప్పేసాను.  అందుకని మేమందలం నిన్నో, లేపో బయల్దేలి బెజవాడ వెళ్తున్నామన్నమాత.

ఇంకో సంగతి.  ఇది అమ్మమ్మ చెప్పమంది.  తను నాలాంతి పిల్లలకి అఆలు చెప్తుందిలే.  అంతే కేవలం అఆలే కాదనుకో.  ఇంకా కొన్ని ఖష్తమైనవి కూడా చెప్తుంది.  అవి చెప్పడం మొదలుపెత్తి పాతికేళ్ళయ్యిందిత (ఇది బాగా గుల్తుపెత్తుకుని చెప్పమంది, ప్పదో, డెబ్బయ్యో కాదుత. సలిగ్గా పాతికేళ్ళుత – అంతే ఎంతో మీకు తెలుసుగా.  నాకు తెలీదులే).  తనకి అమ్మంతే ఎంతిష్తమంతే, అమ్మకి మూడేళ్ళప్పుడు అమ్మతోబాతుగా తనుకూడా స్కూల్లో జేలిపోయింది.  అమ్మకి తనే అఆలు నేల్పిందిత.  అల్లా బోళ్ళంతమంది అమ్మలకి అఆలు చెప్పీచెప్పీ ఇంత పెద్దయ్యిందిత.

కాబత్తి, నాకు ఆంఆం పెత్తే లోజు మీకందలికీ కూడా ఆంఆం పెడతాను, పిలూ, అంది.  పైగా ఆలోజు నాచేత కొత్తకొత్త ఆతలన్నీ ఆడిస్తాలుత.  అవి చూడడానికీ, మధ్యాన్నం ఆంఆం తినడానికీ మీలు తప్పకుండా లావాలి.  పైగా నాన్నాలు పెద్దపెద్దవాళ్ళందలితో మాత్లాడి, ఆలోజు సెలవిప్పించేశాలు కూడాను.  అదేంతోనమ్మా.  భాలత్ బందుత.  శెలవే కాబత్తి మీలు ఇంకుంచెం పెందలాడే వచ్చేసి, ఎంచక్కా లాత్లిదాకా బాగా ఆడుకోవచ్చు.  అన్నత్తు చెప్పడం మలిచేపోయాను.  ఆడుకోడానికి నేనేకాదు, బుడుగూ, సీగానపెసూనాంబా, ఇస్కాన్ క్లిష్ణుడూ, చిత్తీ, పొత్తీ కూడా వస్తున్నాలు.

తప్పకుండా లావాలేం.

6 వ్యాఖ్యలు »

 1. అలాగేనమ్మా తప్పకుండా వస్తాం…నువ్వు ఇంత ముద్దుగా పిలిస్తే రాకుండా ఉంటామా! ఒకవేళ ఏదైనా పని పడిందనుకో, మేము రాలేకపోతే నువ్వు ఆరోజు ఏం పట్టుకున్నావో చెప్పేం. ఎంచక్కా పరమాన్నం, గారెలు అన్ని తినేయ్ మరి పెద్దదానివయిపోవావుగా.

  వ్యాఖ్య ద్వారా sowmya — జూన్ 30, 2010 @ 3:05 సా. | స్పందించండి

 2. బంగారు తల్లీ..
  ఏదో ఇంత దూరాన ఉన్నాం కాబట్టి.. రాలేకపోతున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించేసి.. ఆం ఆం తిన్నప్పటి కబుర్లన్నీ మళ్ళీ వచ్చి మాకు చెప్పమ్మా.. సరేనా! 🙂

  వ్యాఖ్య ద్వారా మధురవాణి — జూన్ 30, 2010 @ 3:41 సా. | స్పందించండి

 3. ఈ పెద్దాళ్లు అంతా ఇంతే తల్లీ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా పేద్ద పేలు పెట్టేస్తుంటాలు…నాఖస్సలు నచ్చదు. నువు అంతగా పిలుస్తుంటే నాకు రావాలనే ఉంది, బుడుగు, సిగానపెసునాంబ కుడా వస్తున్నారాయే! కాని మా ప్రొఫెసరు (అమ్మమ్మ లాగే ఆఆలు చెప్తాడు, ఇంకా ఖష్తమైనవి కూడా…చూడు దీనికి కూడా ఎంత ప్పేద్ద ఖష్తమైన పేలు పెత్తాలో) రానివ్వడు. నువ్వే తరువాత ఆంఆం ముచ్చట్లు, ఆటల గురించి చెప్పెయ్..

  వ్యాఖ్య ద్వారా nagarjuna — జూన్ 30, 2010 @ 4:35 సా. | స్పందించండి

 4. బంగారు తల్లి ఇప్పుడే నీ బ్లాగ్ చూసా సూపరో సుపర్. ఇక మీదట నేను నీ ఫ్యాన్ , ఎ.సి అన్నమాట.

  వ్యాఖ్య ద్వారా కౌండిన్య — జూన్ 30, 2010 @ 5:05 సా. | స్పందించండి

 5. సలే లా..బంగాలు…నువ్వేమో కొత్త కొత్త స్టైల్స్ నేల్చుకుంతున్నావ్ కదా..! అంతే పెద్ద దాని వి అయిపోయావ్ కదా..!
  నేను ఇప్పులు బెంగుళూలు లో లేను లా,ఉంతే ఖచ్చితంగా వచ్చేదాన్ని లే.,నువ్వైతే బెజవాడ లో అన్నీ చూసేసి,అందలి తో ఆడుకొని..ఆం ఆం కబుర్లు చెప్పాలే…మీ అమ్మమ్మ కి కంగ్లాట్స్ అని చెప్పు …Bye…

  వ్యాఖ్య ద్వారా హంస వాహిని — జూన్ 30, 2010 @ 6:06 సా. | స్పందించండి

 6. మా బెజవాళ్ళో నిజ్జం ఆం ఆం తినబోతున్నావా! చాలా సంతోషం ఇంకా బోల్డన్ని ఆశీస్సులు. నిజ్జం ఆం ఆం తిన్నాం కదా అని హడావుడీ పడి తొందరగా పెద్దైపోకు. ఇలాగే బుజ్జి బంగారుతల్లిగా ఉండి ముద్దు కబుర్లు చెబుతూండు!!

  వ్యాఖ్య ద్వారా కొత్తపాళీ — జూన్ 30, 2010 @ 9:27 సా. | స్పందించండి


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.

%d bloggers like this: