బంగారుతల్లి కబుర్లు

మే 25, 2010

చిన్నారి

Filed under: నాన్నారి కవిత్వం — బంగారుతల్లి @ 6:07 సా.

బుజిబుజి నడకల
చిటిపొటి మాటల
చిన్నారి సీగానపెసూనాంబ

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో ఓ ఉచిత వెబ్‌సైటు లేదా బ్లాగును సృష్టించుకోండి.